एनआरएन कोरियाको सातौ महादिवेशनको अन्तिम नामावाली

, Source: NRNA KOREA

एनआरएन कोरियाको सातौ महादिवेशनको लागि पंञ्जिकृत सदस्यहरुको अन्तिम नामावाली प्रकाशित गरिएको छ। यो नामावाली एनआरएनकोरिया को कार्यसमितीबाट तोकोएको अन्तिम मिती सम्म भेरका फारमहरुको आधारमा तयार पारिएको हो।

एनआरएन कोरियाको सातौ महादिवेशनको निर्वाचनको कार्य तालिका प्रकाशन

, Source: NRNA KOREA

यहि २०१९ सेप्टम्बर २१-२२ मा हुन गईरहेको दक्षिण कोरियाको महादिवेशमको निर्वाचन कार्य तालिका प्रकाशन गरिएको छ। यस तालीकामा कारणवश कुनै परिवर्तन गरिएमा सबैलाई वोनलाईन जानकारि गराईनेछ।