NRN KOREA छैठौ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि उमेद्वारीको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन

Published On: Friday, September 8, 2017 | Source: NRNA KOREA

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरिया(NRNA KOREA)को ६ औ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि निम्न बमोजिम महानुभावहरुको उमेद्वारी आएकोले, निजको उमेद्वारी उपर कुनै दाबी बिरोध भएमा मिति २०१७/०९/८ शुक्रबार बिहान ७.०० बजे देखि साझ १९.०० सम्म  nrnkorea2017@gmail.comमार्फत लिखित रुपमा दाबी बिरोध पेस गर्न सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ।

पुनश्च: तल उल्लेखित नाम प्राप्त आबेदन भएको र  निर्वाचन आयोगले आफ्नो आवस्यक  अनुसन्धान, कागजात परिक्षण र  प्राप्त हुने दावी बिरोध माथिको आवश्यक कारबाही पश्चात अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ|