एनआरएन कोरियाको सातौ महादिवेशनको निर्वाचनमा भाग लिनु हुने उमेद्वारहरुलाई सुचना

Published On: Monday, September 16, 2019 | Source: NRNA KOREA

एनआरएन कोरिया-२०१९ को निर्वाचनको कार्यतालिका अनुशार आज, २०१९-०९-१५ बेलुका १२ बजे सम्म उमेद्वार दर्ता गराउनु भएका सबैलाई धन्यवाद दिन चहान्छौ। यो प्रकृयामा, दर्ता फारममा जानकारी दिए मुताविक, केहि डकुमेन्टहरु विभिन्न कार्यलायबाट बुझाउनु पर्ने भएकोले, कार्यलयको समयलाई मध्येजनर गर्दै, अपुग डकुमेन्टहरु भोलि बेलुका (२०१९-०९-१६) १२ बजे सम्म पठाउन हुन सबैलाई यसै सुचनाफार्फत अनुरोध गर्दछौ। प्रत्येक उमेद्वारलाई थप डकुमेन्टकोलगि ईमेल मार्फत समेत जानकारी गराईएको छ।
दर्ता फारममा जानकारी दिए मुताबिक सबै डकुमेन्टहरु पुरा गरिदिनु हुन यसै सुचना मार्फत अनुरोध गर्दै, देहाय बमोजिम डकुमेन्ट पुरा नभएमा, उमेद्वारी प्रकृया पुरा नहुने र दर्ता रद्ध हुन सक्ने जानकारी समेत यसै सुचना मार्फत जानकारी गराउन चहान्छौ।

निर्वाचन आयोग,
एनआरएन कोरिया