एनआरएन कोरियाको निर्वाचन समितीद्वारा निर्वाचन आचार संहिता सार्वजानिक (उम्मेद्वारी शुल्क सहित)

Published On: Tuesday, September 10, 2019 | Source: NRNA KOREA

सौल । गैर आवासिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिती कोरियाको सातौ अधिबेशनको निर्वाचन समितीले निर्वाचन आचार संहिता सार्वजानिक  गरेको छ। डा देबि बहादुर बस्नेत नेतृत्वको निर्वाचन समितीले उम्मेदवारको योग्यता , पालना गर्नु पर्ने नियम (आचार संहिता ), उम्मेद्वारी शुल्ल्क लगायत सार्वजनिक गरेको छ।

निवार्चन प्रक्रिया
क. निवार्चन समितिले विधान र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्णय बमोजिम तयार पारिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्वष्ट्धि नियमावली, २०१९ मा आधार रहि निवार्चन कायर्तालिका प्रकाशित गर्नेछ। उक्त कायर्तालिकामा उमेदवारीको आबेदनको अन्तिम मिति, दावि, बिरोध, उमेद्वारी फिर्ता, निवार्चनको मिति र समय उलेख हुनेछ।
ख. निवार्चन प्रयोगका लागि मतदाता नामावली निवार्चन समितिको आग्रहमा कार्यकारी समितिले तोकिएको समय भित्र उपलब्ध गराउनेछ।
ग. निवार्चन कार्यतालिका, निवार्चन नियमावाली, मतदाता नामावली, उमेदवारी दर्ताफारम, उमेदवारी फिर्ता पत्र, उमेदवार नामावली, आदि लगायत निवार्चनसगँ सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु निवार्चन समितिले सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि कुनै पनि समयमा हेर्न र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि खुल्ला गरिनेछ। यी कागजातहरुको लिङ्क निवार्चन अविधभरकालागि website (https://kr.nrna.org/Notices) वा आधिरकारिक फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/एनआरएन-कोरिया-453483438354603/) मा राखिनेछ।
मा राखिनेछ।

 उमेद्वारका शर्त तथा योग्यता

गैरआवासीय नेपाली संघ कोरियाको पंञ्जिकृत सदस्य भै, यस निवार्चनका लागि निवार्चन समितिले प्रकाशित गर्ने “अन्तिम मतदाता नामावली” मा नाम भएका सबै पंञ्जिकृत सदस्य उमेदवारी आवाहन गरिएका पदका लागि उमेदवार हुन योग्य हुनेछन्। तर, निम्न पदहरुमा तल दिएका शर्त तथा प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्ने छ।
क. “अन्तर्राष्ट्रिय समन्यव परिषद” सदस्यको उमेद्वारको योग्यता संघको विधानको दफा १७.५.३ “अन्तर्राष्ट्रिय समन्यव परिषद सदस्यका लागि उमेद्वार बन्नका लागि निज अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी वा सदस्य वा कुनै पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा एक कार्यकाल पुरा गरेको हुनु पर्नेछ।
ख. “अध्यक्ष वा वरिष्ठ-उपाध्यक्ष” पदमा उमेद्वार बन्न, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी वा सदस्य वा राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियामा एक कार्यकाल अनिबार्य रुपमा पुरा गरेको हुनुपर्ने छ।”
ग. राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष वा वरिष्ठ-उपाध्यक्ष पदहरु बाहेक, उपाध्यक्ष, महासचिब, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह- कोषाध्यक्ष पदमा उमेद्वार बन्नको लागि कम्तिमा १ कायिकाल राष्ट्रिय समन्वय परिषद वा क्षेत्रीय समन्वय परिषद वा कार्यदलको कुनैपनि पदमा बसेको हुनुपर्नेछ। तर अन्य पदहरुको लागि भने साधारण पंन्जिकृत सदस्यहरुले उमेद्वारी दिन पाउने छन।
घ. माथिल्ला पदहरु जसमा कार्य समिति वा कार्यदलहरुमा कामगरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ (अध्यक्ष देखि सह-कोषाध्यक्ष) तथा उमेद्वारी दर्ता गरेको दिनबाट कम्तिमा १ बर्ष कोरिया बस्न सक्ने प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ। यसको आधारमा निर्वाचन समितीले उमेद्वारी स्विकार्ने वा नस्विकार्ने निर्णय गर्नेछ।
ङ. विगतका विषयहरुलाई नजिर मान्दै, विधार्थि भिषा (D2) वा (D4) तथा शरणार्थि भिषा (G1) भएका सदस्यहरुलाई कार्यकारी पदमा उमेद्वार दिन रोक लगाईएको छ।
च. गैरआवासीय नेपाली संघ कोरियाको यस अघि राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय रुपमा कुनै जिमेवारी समालेको भए संघलाई घाटा वा असर पर्ने कुनै किसिमको दाहित्वहिन काम गरेको प्रमाण भएमा वा सम्बन्धित कार्यकालमा लेबि तथा कुनै घोषणा गरेको रकम नतिरेको भएमा उमेद्वारी दर्ता गर्न पाउने छैन।
छ. कुनै उम्मेद्वार राजनैतिक, जातिय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको प्रमाण (राजिनामा वा स्विकृत) मनोनयन फारमका साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
ज. अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्धारण गरेको आचार संहिता पालना नगरी प्राप्त भएका मनोनयनका उपर प्रमाण सहित उजुरी परेमा निर्वाचन समितिले मनोनयन रद्द गर्न सक्नेछ । निर्वाचन भएपछि पनि माथि उल्लेखित पदहरु ग्रहण गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासन समितिको सिफारिशमा निजलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ ।
झ. निवार्चन समितिका पदाधिकारी कुनै पदको उमेदवार हुन पाउने छैनन।

 निवार्चन प्रक्रिया
क. निवार्चन समितिले विधान र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्णय बमोजिम तयार पारिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्वष्ट्धि नियमावली, २०१९ मा आधार रहि निवार्चन कायर्तालिका प्रकाशित गर्नेछ। उक्त कायर्तालिकामा उमेदवारीको आबेदनको अन्तिम मिति, दावि, बिरोध, उमेद्वारी फिर्ता, निवार्चनको मिति र समय उलेख हुनेछ।
ख. निवार्चन प्रयोगका लागि मतदाता नामावली निवार्चन समितिको आग्रहमा कार्यकारी समितिले तोकिएको समय भित्र उपलब्ध गराउनेछ।
ग. निवार्चन कार्यतालिका, निवार्चन नियमावाली, मतदाता नामावली, उमेदवारी दर्ताफारम, उमेदवारी फिर्ता पत्र, उमेदवार नामावली, आदि लगायत निवार्चनसगँ सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु निवार्चन समितिले सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि कुनै पनि समयमा हेर्न र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि खुल्ला गरिनेछ। यी कागजातहरुको लिङ्क निवार्चन अविधभरकालागि website (https://kr.nrna.org/Notices) वा आधिरकारिक फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/एनआरएन-कोरिया-453483438354603/)

मतदान शुल्क
निवार्चन कायर्तालिकामा उलेखित समयभित्र उमेदवारी दर्ता गर्न आव्हान गरिनेछ।
उम्मेद्वारी  शुल्क(वोन)
१ आई.सी सी सदस्य        २,५ ००,०००
२ अध्यक्ष                       २,०००,०००
३ बरिस्ठ उपाध्यक्ष           १,५००,०००
४ उपाध्यक्ष                    १,२००,०००   
५ महासचिब                  १,२००,०००   
६ सचिब                        १,०००,००० 
७ कोषाध्यक्ष                   १,०००,००० 
८ सह-कोषाध्यक्ष             ७००,००० 
११ युवा पुरुष प्रतिनिधी     ६००,०००
१२ युवा महिला प्रतिनिधी  ६००,०००
९ सदस्यहरु                  ५००,०००

निर्वाचन परिमाण
क. सम्बन्धित पदका लागि प्रत्यासी मध्ये सदर मतका हिसाबले सबै भन्दा बढी मत पाउने उमेद्वार लाई बिजेताका रुपमा घोषणा गरिनेछ।
ख. एक वा दुइ भन्दा बढी सम्बन्धित पदका लागि प्रत्यासी उमेद्वारको बराबर सदर मत आएमा बिजेताको निर्णय गोलाप्रथा मार्फत गरिनेछ।
ग. कुनै पदमा एक मात्र उमेद्वारको मनोनयन परेमा निर्बिरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ।