Enter Title

NRNA-NCC Korea पंजीकृत सदस्यता (2015-2017) नामावली

 

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको २०१५-०१७ कार्यकालको लागि पंजीकृत सदस्यहरुको नामावली तल उल्लेखित फाइलमा सूचिकृत भए बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। विस्तृत विवरणको लागि संलग्न फाईल डाउनलोड गर्नुहुन सूचित गरिन्छ।

पंजीकृत सदस्यता नामावली

धन्यवाद्।

एनआरएनए दक्षिण कोरिया

पंजीकृत सदस्यता नामावली (२०१५-०१७)