Enter Title

एनआरएनए कोरिया नयां पंजीकृत सदस्यता (२०१५-२०१७) आवेदकको अन्तिम नामावली

 

गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको नयां पंजीकृत सदस्यताको लागि आवेदन दिएका ब्यक्तिहरुको अन्तिम नामावली यसै सूचनामा संलग्न फाइलमा सूचिकृत भए बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। प्रकाशित सूचिमा उल्लेखित आवेदकहरुमध्ये पंजीकृत सदस्यता प्रमाणिकरणको लागि परिषदले यस अघि जारी गरेको सूचना अनुसार आवश्यक कागजपत्र पेश नगरेका व्ययक्तिहरुले २०१५-०९-०३ सम्म एनआरएनए दक्षिण कोरियाको सचिवालयमा उक्त कागजपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। उल्लेखित अवधिभित्र तोकिए अनुसारको कागजपत्र पेश नगरेमा सदस्यता आवेदन स्वत: रद्द हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। पंजीकृत सदस्यताको लागि प्राप्त आवेदन फारम तथा संलग्न कागजपत्र अनुसार सदस्यता प्रमाणिकरण कार्य पूरा भए पश्चात पंजीकृत सदस्यहरुको प्रारम्भिक नामावली यथाशिघ्र प्रकाशित गरिने जानकारी गराइन्छ। 

धन्यवाद्। 

एनआरएनए कोरिया 

पंजीकृत सदस्यता आवेदकको अन्तिम नामावली